Zrównoważone miasta i zarządzanie – CITY INFO

Potrzeby danego miasta zależą od regionu. Rodzaje i ilość biznesów, przewaga określonego wieku mieszkańców, wszystko to wpływa na powstawanie smart city oraz sustainable smart city, które mają prowadzić do zrównoważonego rozwoju miast. Zarządzanie miastem wymaga znajomości nie tylko ekonomiki stosowanej ale również nowości technologicznych i wykorzystania przestrzeni. Inteligentne miasta to tak naprawdę miasta inteligentnie zarządzane. Odpowiednie gospodarowanie teren i zasobami miasta pozwala na ich rozwój bez zadłużania.

Jakość życia jest tym co mocno wiąże obywateli z dobrostanem. Dlatego smart city uwzględnia potrzeby każdego z mieszkańców. Wówczas każdy kto przybywa do takiego miasta może znaleźć coś dla siebie. Dobrostan wynika z możliwości realizowania własnych pomysłów, kształcenia siebie w wymarzonym kierunku, wychodzenia z domu i bezpiecznego spacerowania, możliwości zaparkowania blisko miejsca zamieszkania, dostęp do dóbr kultury, medycyny, rozrywek. Wszystko to jest ujmowane w biznesplan smart city. Zrównoważone miasto wymaga zarządzania wymienionymi sektorami jednocześnie.

Aby miasto mogło zostać uznane za zrównoważone – smart city, musi ono być rozwinięte technologicznie w sposób ponad wymiarowy. Miasto takie charakteryzuje się dostępnością technologia na każdej ulicy, w miejscach odpoczynku oraz pracy. Również obywatele są zaznajamiani z funkcjami najnowszych technologii. W wielu miastach w Polsce pojawiły się hulajnogi napędzane w sposób elektryczny, nimi również trzeba umieć się posługiwać, jest to jeden z elementów prowadzących do zrównoważonego rozwoju miasta.

Kapitał ludzki i społeczny jest ideą zrównoważonego miasta. To w jaki sposób buduje się mieszkania, domy, ulice, parkingi, pasy dla pieszych, miejsca kultury czy rozrywki, wpływa znacząco na chęć uczestnictwa obywateli w życiu miasta.